Denne kommunen er i landstoppen på kultur

Eid kommune ligger på 21. plass av de 422 kommunene i Norge på Norsk Kulturindeks 2019, den mest omfattende målinga i landet av kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner.

– Kultur har blitt «en del av hverdagen» for svært mange i Eid. Det er interessant å se at det løfter oss helt i landstoppen i kultur, sier Alfred Bjørlo (V), ordfører i Eid.   Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Hvert år samler Telemarksforsking data til Norsk kulturindeks og gir ut en oversikt over hvordan kommunene plasserer seg i forhold til hverandre.