– Det er dyrt, men ikkje uvanleg dyrt

Ramma for E-fløya var sett til 122 millionar. Ny prislapp etter at ein del fleire behov er dekt, er på 141,7 millionar.

Forklarte for formannskapet: Frode Weltzien presiserer at det berre er fem millionar til møblar og takkjøling som ein kan seie utgjer ein reell sprekk i ramma.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Frode Weltzien presiserer at det berre er fem millionar til møblar og takkjøling som ein kan seie utgjer ein reell sprekk i ramma.