Bes om ta imot færre flyktninger i 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodner Kinn kommune om å ta imot 36 flyktninger og Stad kommune om å ta imot 25 flyktninger i 2020.

– Vi vil få mange flere kolleger, og det er det mange fordeler med. Vi er veldig positive til å bli slått sammen med KF Innvandrersenter i Flora, sier Stephan Lexau i Vågsøy opplæringssenter. Her sammen med en av lærerne ved opplæringssenteret Kristian Andal.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Tallene er basert på nasjonale prognoser for forventet behov for bosetting av flyktninger dette året.