No er dei lovleg valde til ordførar og varaordførar

Kinn kommunestyre godkjente i dag valet av ordførar og varaordførar som gyldig etter at det blei kjent at ein saksbehandlingsfeil under det konstituerande møtet gjorde valet ugyldig.

Lovleg valde: Kinn kommunestyre godkjente i dag valet av ordførar og varaordførar som gyldig etter at det blei kjent at ein saksbehandlingsfeil under det konstituerande møtet gjorde valet ugyldig.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Den nye kommuneloven, som trer i kraft etter kvart som nye kommunestyre konstituerer seg, seier at det ikkje lenger kan gjennomførast skriftleg avstemming ved val og tilsettingar. Dette blei gjort då Kinn kommunestyre konstituerte seg og valde ordførar og varaordførar i slutten av september.