Rapport fra Vegvesenet

– En god og en dårlig nyhet

Trafikkstasjonen på Nordfjordeid foreslås opprettholdt, men kontrollhallen for tunge kjøretøy foreslås nedlagt

– En god og en dårlig nyhet for Eid, sier Alfred Bjørlo om den ferske rapporten fra Vegvesenet.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Vegvesenet fikk for en tid tilbake i oppdrag med Samferdselsdepartementet å omstrukturere landets trafikkstasjoner , og kom i mai i år med en rapport som foreslo en radikal endring av strukturen og antall trafikkstasjoner. Denne første rapporten ble sendt i retur fra samferdselsministeren.