First Lego League 2019

La fram ideane sine om ei betre framtid

Laurdag 9. november var rundt 200 engasjerte ungdomskuleelevar samla i operahuset på Nordfjordeid for årets First Lego League-konkurranse.
Nyheter

- Årets problemstilling var «City Shaper», som handlar om utfordringane med å planlegge framtidas byar, seier prosjektleiar for First Lego League Ove Lillestøl, som fortel at Eid vidaregåande skule har arrangert denne konkurransen årleg akkurat denne helga heilt sidan 2005.