Anslår den kommunale kostnaden til 1,7 mill.

Formannskapet i Bremanger vil ha Helse Førde til forhandlingsbordet om ambulanseordninga i Ytre Bremanger.

Foreslår kutt: Stian Sægrov (t.v.) og Tom Guldhav frå Helse Førde orienterte kommunestyret i Bremanger tidlegare i haust om prehospital plan.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

I saksutgreiinga går det fram at kommuneleiinga anslår den årlege kostnaden for Bremanger til 1,7 millionar kroner om kommunen skal vere med og drifte ambulanse i Ytre Bremanger saman med Helse Førde.