Kjenner du igjen noen av disse festdeltakerne?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Fest i Turnhallen.  Foto: Torfinn Drage

Nyheter

Vågs­øy: Dis­se to bil­de­ne er fra en fest i Turn­hal­len i Mål­øy, på slut­ten av 1940-tal­let/be­gyn­nel­sen av 1950-tal­let, trolig i regi av Mål­øy Id­retts­lag. Fo­to­graf var Tor­finn Dra­ge.