Samfunnsmedisinargruppa og kommuneoverlegar i fylket med ny høyringsuttalelse om prehospitabel plan:

– Ser med uro på alle moment som faktisk ikkje er omtalt eller teke høgde for

Dette kjem fram i ei høringsfråsegn utarbeidd av samfunnsmedisinargruppa/kommuneoverlegar i kommunane i Sogn og Fjordane, koordinert gjennom interkommunal samhandlingskoordinator og forankra i KS Sogn og Fjordane.

Kommuneoverlege i Vågsøy kommune, Rune Nordpoll, er en av legene som har signert uttalelsen.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Innleiande i svaret frå legane stiller dei seg skeptiske til utgangspunktet for planen og meiner det er fleire moment det ikkje er teke høgde for: