Vart heidra med pris for frivillig arbeid

Laura Marie og Magnus Fure fekk frivilligprisen i Nordfjord prosti 2019. Prisen fekk dei for eit langt og viktig frivillig arbeid for kyrkja.

Frivilligprisen: Nordfjord prostiråd ved prostirådsleiar Kristen Hundeide (f.v.) og prost Rolf Schanke Eikum delte ut frivilligprisen 2019 til Laura Marie og Magnus Fure frå Selje.  Foto: Privat

Nyheter

– De to er verdige representantar for alle dei frivillige medarbeidarane som er med i det kristne arbeidet i kyrkjelydar og kristne organisasjonar rundt om i Nordfjord prosti. Kyrkja er heilt avhengig av det frivillige arbeidet, sa prosent under prisutdeling på Kyrkjedag for Nordfjord laurdag.