Har starta rekrutteringsprosjekt

Vil bli 10.000 innbyggarar

Stad Vekst sitt rekrutteringsprosjekt for å få nye innbyggarar i Stad kommune er ute på høyring. Målet med prosjektet er at ein innan ti år skal passere 10.000 innbyggjarar i den nye kommunen.

Rekruttering: Rekruttering: – Vi har som mål å passere 10.000 innbyggjarar i Stad innan år 2030, det vil sei ein befolkningsvekst på seks prosent, seier dagleg leiar Olav Hjelle i Stad Vekst. Her er Hjelle saman med rådmann Kristine Dahl i Selje kommune.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

– Vi har som mål å passere 10.000 innbyggjarar i Stad kommune innan år 2030, det vil sei ein befolkningsvekst på seks prosent, seier dagleg leiar Olav Hjelle i Stad Vekst til Fjordenes Tidende.