Prioriterer barnefamiliane med dårlegast økonomi

Vil redusere eigenbetaling

Gjennom to endringar i budsjettet for 2020 vil politikarane i Stad betre tilhøva for barnefamiliar med dårleg økonomi.

Fleirtalspartia Venstre, Arbeidarpartiet og Høgre har kome med sine endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjett for 2020. Partia ønkjer mellom anna å betre kåra for dei med dårlegast økonomi. F.v. Siri Sandvik (Sp), Alfred Bjørlo (V) og Geir Årvik (H).   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Det er ei tydeleg prioritering frå heile formannskapet å prioritere barnefamiliane med dårlegast økonomi, seier Stad- ordførar Alfred Bjørlo (V).