Set av ein million til fleirbrukshall

På investeringsbudsjettet i økonomiplanen 2021–23 ønskjer Stad-politikarane å sette av ein million i 2021 til fleirbrukshall i Selje.

– Dette er eit veldig tydeleg valløfte frå Venstre, Arbeidarpartiet og Høgre, seier komande ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V).  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Ein vil finansiere dette gjennom auka låneopptak.