Skal harmonisere i 2021

Nyheter

Kommunedirektøren foreslår i sitt budsjett at eigedomsskattesatsen for 2020 vert sett til 3,5 promille for områda frå Eid kommune og Selje kommune. Området for grensejusteringa vert vidareført i 2020 med same eigedomsskatt som i 2019. Dette området vert harmonisert med resten av Stad