Skal prioritere nytt bustadfelt

  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Betty Hessevik (Sp) foreslo i budsjettdebatten at ubrukte lånemidlar teke opp av Selje kommune vert sett av til arbeid i 2020 med å få på plass eit kommunalt bustadfelt på Bryggja snarast råd.