Vil ha stasjon i Øyane

  Foto: FJORDENES TIDENDE

Nyheter

Formannskapet i Stad gjekk inn for at brannstasjonen på Nordfjordeid vert etablert i kommunale lokale i Øyane. Kommunedirektøren får i oppgåve å lyse ut ombygginga som totalentreprise med oppstart i 2020. Prosjektgruppa har vurdert to ulike lokalitetar for ein ny brannstasjon. Eitt alternativ var beredskapssenter i Eid næringspark (Myklebust) eller ombygging av kommunale lokale i Øyane. Kommunedirektøren si innstilling var lokalet i Øyane.