Se bildene fra kaibyggingen

►  

Nyheter

Brem­an­ger: Dis­se bil­de­ne er fra Brem­an­ger Smel­te­verk i Svel­gen som­me­ren 1928. De vi­ser ar­bei­det med å set­te opp kai­kra­ner som var flytta fra Svan­øya. Bå­ten på det sto­re bil­det er MS Brød­re­ne, eier Al­vin Ry­lands­holm mfl., Kal­våg, SF-87-B.