«Seljeværingene, vågsøyværingene og bremangerne vil ikke bli satt 100 år tilbake i reisemåte til Bergen.»

Vil ikke 100 år tilbake i tid: Dette leserinnlegget av skrevet av Jan Lem fra Måløy.  Foto: Christina Cantero

Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan Lem fra Måløy.

Denne uken avholder Vågsøy sitt siste kommunestyremøte før kommunen slår seg sammen med Flora til Kinn kommune. Dette er et historisk og viktig møte. Dette er siste anledning for våre folkevalgtes representanter og partiene de representerer til å ta et standpunkt og si klart fra om hva de mener om den viktigste båtforbindelsen på kysten uten å være i mindretall i den nye Kinn kommune.

Jeg håper og tror at de vil komme med et ufravikelig krav om at også med nullutslipps-båter så må ruten trafikkeres uten båtbytte mellom Bergen og Selje.

Det er bekreftet fra hydrogenmiljøet i Florø at i hvert fall deres båttonnasje kan trafikkere ruten med brenselsfylling i Selje og Bergen og uten at passasjerer må skifte båt i Florø.

Det er gledelig at utviklingen er kommet så langt at det er mulig å trafikkere denne ruten med nullutslipp-teknologi. All honnør til Florø-gruppen og andre som har utviklet disse teknologiene og dermed fører miljøkampen videre.

Jeg oppfordrer derfor våre folkevalgte til å sende et ufravikelig krav til Fylkesutvalget eller hvem det nå er som formulerer anbudsbetingelsene om at det ikke må være båtbytte på ruten. Nå har dere anledning til å si klart ifra. Seljeværingene, vågsøyværingene og bremangerne vil ikke bli satt 100 år tilbake i reisemåte til Bergen.