Kristine (21) ble fysisk dårlig av ensomhet

Det ble ikke helt som Kristine Lyngbø hadde trodd da hun flyttet fra Bremanger til Førde som praktikant

Kristine Lyngbø kunne ønske at flere lærlinger fra samme kommune kom til samme praksissted. – Det hadde vært lettere å takle og komme seg igjennom praksistida da, sier Kristine som ofte følte seg sidesatt og ikke godt nok tatt vare på som lærling som fagarbeider. Her er hun hjemme igjen på Nødset i Bremanger.   Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Som en del av utdanningen som helsefagarbeider flyttet Kristine Lyngbø til Førde for å fullføre to måneder med praksis på Førde sentralsjukehus. Men tiden der ble helt annerledes enn hun hadde forestilt seg, og det hun satt igjen med etter praksistida var åtte uker med ensomhet. Det tok ikke lang tid før hun begynte å kjenne på at det å flytte til et nytt sted og en ny by uten å kjenne noen, ikke var så lett.