Vil stenge skulen og flytte elevane

Som ein konsekvens av den dårlege tilstanden Skram skole er i vil Kinn kommune no stenge skulen og flytte elevane til Deknepollen medan skulen gjennomgår ei oppgradering.

Vil stenge skulen: Rådmann Terje Heggheim meiner det bør skje ting raskt ved Skram skole. Han føreslår å stenge skulen frå august, i om lag tre år, medan skulen enten blir rehabilitert eller får eit nybygg.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Tysdag blei det halde informasjonsmøte med dei tilsette ved skulen og det blei også sendt ut informasjon til foreldre.