Prioritering av spelemidlar 2020

– Vil prioritere turistløype, snøproduksjon og hinderløype

Stad kommune har motteke 31 søknader til spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for søknadsrunda 2019 med tildeling i 2020. No har kommunedirektøren komt med sitt framlegg til vedtak.

Kommunedirektøren i Stad kommune vil prioritere turistløype (nedfart og snøproduksjon) ved Harpefossen Skisenter AS.  Foto: Privat

Nyheter

Først på prioriteringslista til kommunedirektøren i Stad når det gjeld ordinære anlegg ligg Turistløype 2 på Harpefossen Skisenter, som er ei ny nedfart med tilleggstiltak for å auke kapasiteten på snøproduksjon på skisenteret. På dei neste fire plassane kjem følgande prosjekt: