Her blir Agnes konfirmert på 40-tallet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Denne kavringen stod på trykk i tysdagsavisa 7. januar. 

Nyheter

Vågs­øy: Det­te bil­det er tatt i kon­fir­ma­sjo­nen til Ag­nes Sæt­ren på Rau­de­berg. Kon­fir­man­ten har kvit kjo­le og sit­ter om­trent midt på bil­det. Hun var født i 1933, så kon­fir­ma­sjo­nen var tro­lig i 1947 el­ler 1948. Vi har fått navn på noen av gjes­te­ne, men ikke alle, så vi tar gjer­ne imot tips fra le­ser­ne. Heilt for­an sit­ter f.v. Kar­stein Hals­ør, Ger­da Hals­ør, en ukjent gutt og Jenny Dra­ge. I and­re rek­ke f.v. Al­fred Hals­ør, Pet­ra Gau­stad, kon­fir­man­ten Ag­nes Sæt­ren (sei­ne­re gift med Ås­mund Nybakk), hen­nes mor Ra­kel Sæt­ren, Ma­ria Ber­stad og ukjent kvin­ne. Tred­je/fjer­de rek­ke f.v. Jenny Hals­ør, Dor­thea Gau­stad, Magn­hild Koll­tveit, Ågot Ref­vik Larsen, tre ukjen­te kvin­ner, Kirs­ten Sæt­ren Ref­vik, ei ukjent kvin­ne (bak) og Lai­la Dra­ge. Ba­kerst står men­ne­ne, f.v. Jo­han Sæt­ren, Emil Gau­stad, tre ukjen­te, Velom Hals­ør, to ukjen­te, Ing­vald Ref­vik, Rag­nar Sæt­ren og Per Dra­ge.