Vil at en ser på muligheter for skjerming

I en interpellasjon til kommunestyret ber Kinn Venstre om en undersøkelse av mulige fysiske tilltak for å sikre uforstyrret trafikk over Måløybrua.

Måløybrua: Nå ber Kinn Venstre rådmannen ta kontakt med Statens vegvesen for å få undersøkt hvilke fysiske tiltak som kan tas i bruk for å vindskjerme brua på en slik måte at trafikkflyten blir minst mulig hindret, selv i svært dårlig vær.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Brua ligger som kjent midt i kystbyen, og skiller seg i så måte ut fra ganske mange andre bruer. Den er selve livsnerven for det aller meste av liv og virke i hele lokalsamfunnet, og den må derfor være åpen og fungere 24-7, alle dager, hele året. Slik er det ikke alltid dessverre, innleder Kinn Venstre sin interpellasjon, og skriver videre at flere stengninger av brua denne vinteren, og forsinkelser dette medfører, har ført til nasjonal oppmerksomhet.