Fleire tettstadar ser også vekst, medan nokre går tilbake

Denne tettstaden passerte i fjor 3.000 innbyggjarar for første gong

Innbyggjartalet på Nordfjordeid er for fyrste gong over 3.000 innbyggjarar. Måløy held også fram veksten med eit innbyggjartal på 3.313 per 1. janaur 2020.

Innbyggjartalet på Nordfjordeid er for fyrste gong over 3.000 innbyggjarar. Måløy held også fram veksten med eit innbyggjartal på 3.313 per 1. janaur 2020. Bildet er frå 17. mai og barnetoget på Nordfjordeid i fjor.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Det syner dei nyaste tala frå Statistisk sentralbyrå over folketal i norske tettstadar.