Startar nye sentrumsforeining

Går saman for å bygge eit levande og sterkt sentrum

Ei sentrumsforeining beståande av butikkeigarar, bygardseigarar og bedrifter som driv med publikumsretta teneste skal sørge for auka trafikk og skape eit meir levande og attraktivt sentrum.

Vil starte sentrumsforeining: Amund Gotteberg, Linda McDonald og Synnøve Berg Svarstad meiner det er det perfekte tidspunkt å starte ei sentrumsforeining på no. – Det er mange ting som ligg til rette for at startskotet bør gå no, seier Berg Svarstad, som sit i styret til Måløy Vekst.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Det er målet til gruppa som er sett saman av representantar frå Måløy Handelsforening, bygardseigarar og Måløy Vekst.