Men direktoratet tillater én produksjonssyklus

Må fjerne oppdrettsanlegget på grunn av blomkålkorallene

Miljødirektoratet tillater kun én produksjonssyklus og krever overvåking av blomkålkorallene ved Husevågøy. Deretter må anlegget fjernes for godt.

Må fjerne anlegget: Miljødirektoratet tillater kun én produksjonssyklus og krever overvåking av blomkålkorallene ved Husevågøy. Deretter må anlegget fjernes for godt. Vedtaket ble kjent i dag, 14. januar.  Foto: Erling Svensen

Nyheter

Miljødirektoratet har 14. januar avgjort klagen på Fylkesmannen i Vestland sin tilbaketrekking av tidligere gitte tillatelse til oppdrett ved Husevågøy i Kinn kommune.