Risikerer å tape millioner etter Miljødirektoratet sitt nei

– Ingen god løsning for oss

Selv om de er fornøyde med at vedtaket fra Miljødirektoratet åpner for at fisken som ble satt ut i høst kan stå på lokaliteten til den er slakteklar, ser ikke oppdretterne utenfor Husevågøy på tibaketrekking av tillatelsen som en god løsning.

Har investert 39 millioner: Selv om de er fornøyde med at vedtaket fra Miljødirektoratet åpner for at fisken som ble satt ut i høst kan stå på lokaliteten til den er slakteklar, ser ikke oppdretterne utenfor Husevågøy på tibaketrekking av tillatelsen som en god løsning.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det sier Carl-Erik Arnesen, styreleder i Troland Lakseoppdrett, en av de tre oppdrettsbedriftene som har etablert seg utenfor Husevågøy.