Kystverket setter av 1 million kroner til stien ut til fyret

Kystverket har bestemt seg for å sette av en million kroner til utbedring og rassikring av stien til Hendanes fyr. Dette kommer i tillegg til den millionen som allerede er bevilget av Kinn kommune. De to partene hadde snakket om et spleiselag, og nå er dette realisert.

Deler av stien til Hendanes fyr er ødelagt og fjellsida er rasfarlig. Med Kystverket sitt bidrag på en million kroner, er utbedring og rassikring av stien fullfinansiert, ifølge Kystverket sine egne kostnadsanslag.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

– Dette er fantastiske nyheter, forteller en engasjert prosjektleder for reiseliv i Måløy Vekst, Sissel Wik, om nyheten fra Kystverket.