Mener skattlegging av havbruk bør komme vertskommunen til gode

HAFS Regionråd, som er et råd bestående av representanter fra kommunene Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund har sendt en uttalelse til Finansdepartementet ved finansminister Siv Jensen angående skattlegging av havbruk, et tema som ble utredet i NOU 2019.
Nyheter

Budskapet til finansministeren var at skattlegging av oppdrettsnæringen primært bør komme vertskommunene til gode, da det er i disse kommunene næringen konkurrerer mot mot andre interesser om fellesarealet på sjøen, og det er i disse kommunene det kan legges til rette for vekst i næringen.