Store forskjeller mellom kommuner når det gjelder å gjøre flyktninger arbeidsklare

Andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program i Sogn og Fjordane fylke er 67 prosent. Nå foreligger resultatene på kommune- og fylkesnivå.

Varierer: Libe Rieber-Mohn i integrerings- og mangfoldsdirektoratet melder om varierende resultater.  Foto: Beate Willumsen

Nyheter

Dette kommer frem i en pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.