Ber politikarane og rådmannen om klare føringar for ny skule

Vil ikkje sende elevane over brua utan plan

FAU ved Skram skole er positive til flytting av elevane til modulbygget i Deknepollen, men ikkje før det ligg ein konkret plan med tidsfristar for utbetring eller ny skule på bordet.

Vil ha svar: – Vi må få vite kva som skal skje og når det skal skje, seier Marit Otnheim (f.v.), Olaf Barmen og Kine Hagen i FAU ved Skram skole.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Når ein skal gjere eit så stort grep som å flytte ungane til ein ny skule fordi det skal gjerast noko, så må vi få vite kva som skal skje og når det skal skje, seier Olaf Barmen som sit i FAU ved Skram skole.