Babyboom på arbeidsplassen:

Snart har kollegene på omsorgssenteret født over ti barn i løpet av ett år

De ansatte ved Svelgen omsorgssenter gjør sitt til for å øke folketallet i Bremanger. Til sommeren vil det på bare ett år ha blitt født over ti barn av de ansatte.

Babyboom: Fra juli 2019 til juli 2020 vil det ha blitt født over ti barn av de ansatte på Svelgen omsorgssenter.   Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Det gir mange parallelle permisjoner og utfordringer for arbeidsplassen, men også et tettere samhold blant både ansatte og beboere.