Fortalde historia om uredde pionerar som skapte verftseventyret i industribygda

Fleire foredragshaldarar stilte opp under temakvelden om verftshistorien på Raudeberg i Parken kulturhus laurdag. Dei peikte alle på at evna til å ta risiko, upåklageleg arbeidsmoral og generell stå-på-vilje la grunnen for både starten og fortsetjinga av verftseventyret på Raudeberg.

Desse karane gjorde ein god jobb med å gjenfortelje verftshistoria på Raudeberg. (f.v.) Karl-Egil Johansen, Gustav-Erik Blaalid, Agnar Lyng, Kjell Inge Sjåstad og Gunnar Carlson.  Foto: privat

Nyheter

I den vesle bygda blomstrar det i dag heile tre verft, Båtbygg, Stadyard og Johansen Slip & Mek.