Bygdefolket var i beredskap

I Seljevågen i Selje var fleire folk i sving for å prøve å forhindre at den høge stormfloa skulle gjer for mykje skader.
Nyheter

På Frimannsbua, var innehavar og tilsette forberedt på dei store vassmengdene, og hadde difor gjort det dei kunne for å forhindre for store skader.