Her fløymer vatnet mot butikken og reiselivsbedrifta

Nyheter

Den høge vasstanden skapte skumle situasjonar både på Iglandsvik og i Kalvåg i Bremanger kommune. Nærbutikken Joker Igland såg vatnet kome heilt opp til inngangsdøra, mens Knutholmen i Kalvåg enda med å få vatn heilt inn i bygget.