Takkar dei som har stått på i eit hektisk «flo-døgn»

På vegner av kommunen takkar rådmann Terje Heggheim alle som har stått på for å halde vatnet under kontroll det siste døgeret.

Rådmann Terje Heggeim i Kinn rosar alle som har stått på for å halde vatnet under kontroll.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

– Å sikre rådhuset for vatn er viktig. Vi har mange serverar som med driftsstans kan få alvorlege følgjer for den kommunale drifta. Kinn brann og redning og vaktmeistrane har gjort det dei kan for å sikre kommunen sine verdiar, skriv rådmannen i ein e-post til leiarane i kommunen, og held fram: