Utset vedtak om tvangsmulkt

Kommunen får ti månadar på å sikre dammen

Tidlegare Eid kommune, no Stad kommune, hadde frist på seg til 31. desember 2019 med å legge ned eller fornye dam Fossevatn. No har kommunen fått forlenga fristen til 31. desember 2020.

Einingsleiar for kommunalteknikk Hans Peter Eidseflot og Stad kommune har fått forlenga frist til 31. desember 2020 med å sikre dam Fossevatn.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Det nye vedtaket er «NVE ilegg Stad kommune ei tvangsmulkt for brot på damsikkerheitsforskrifta § 5–1. Tvangsmulkta er fastsett til kr 4 000,- per kalenderdag. Tvangsmulkta løp frå og med 31.12.2020 og fram til det ulovlege forholdet sluttar.».