Hovudutvalet diskuterer saka torsdag

Meiner fagskulane i fylket bør slåast saman

Fylkesrådmann i Vestland Rune Haugsdal innstiller på at Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane vert éin eining frå 1. januar 2021.

Fylkesrådmann i Vestland Rune haugsdal innstiller på at Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane vert éin eining frå 1. januar 2021.   Foto: Hordaland fylkeskommune

Nyheter

Han meiner namnet Fagskulen i Vestland skal nyttast i omstillingsprosessen og at fylkestinget skal oppnemne eit prosjektstyre for den samla fagskulen.