Utsette sak om fagskulane si framtid

Hovudutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune utsette i dag saka om fagskulane si framtid.

Utsettingsframlegget frå Sigurd Reksnes (Sp) vart samrøystes vedtatt.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Fylkesrådmann i Vestland Rune Haugsdal si innstilling var at Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane vert ei eining frå 1. januar 2021.