Lar Fylkesmannen avgjøre saken

Står fast ved sin avgjørelse om å ikke innvilge dispensasjon

Bremanger kommune vedtok å sende klagen fra Bremangerlandet Vindpark videre til Fylkesmannen.

Bremanger kommune vedtok å sende klagen fra Bremangerlandet Vindpark videre til Fylkesmannen.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Klagen fra Bremangerlandet Vindpark gikk ut på at kommunens begrunnelse for avslag var for dårlig, og at vedtaket derfor måtte anses ugyldig.