– Vi må snart gjøre noe med dette, om ikke folk selv tar ansvar

– Vi må snart gjøre noe med dette , om ikke folk selv tar ansvar for å fjerne parkerte bilvrak og biler uten skilt, sier leder for teknisk avdeling i Kinn kommune Måløy, Odd Henning Svoren.

Avskilta bilar  Foto: Privat

Nyheter

- Vrakpanten er på 3.000 kroner, og det er bare å ta en telefon, så kommer noen og henter bilene, og kjører dem til et bilopphoggeri, sier Svoren.

Svoren synes det er synd om folk stiller til dugnader og rydder i gater og uteområder nå til våren, og så skal det likevel bli stående bilvrak, utrangerte campingvogner eller båter rundt omkring.

Fjordenes Tidende skrev nylig at Aktiv Raudeberg stilte spørsmål ved hva kommunen kunne gjøre med bilvrak som stod parkert rundt omkring på Raudeberg. Men dette er ikke bare et problem på Raudeberg. Også andre steder på øya og fastlandet står det langtidsparkerte biler uten skilt.


Vil ha hjelp til å fjerne avskilta bilar

Aktiv Raudeberg har tatt kontakt med Kinn kommune for å få fjerna avskilta bilar frå bygda.


Når det gjelder bilene som er plassert ved holdeplassen i Raudeberg sentrum, er denne eiendommen eid av Kinn kommune og Vestland fylke, legger Svoren til.

Når det gjelder forholdene ved parkeringsplassen i «Spiralen» under Måløybrua, er dette et ansvar som ligger på Statens vegvesen som er grunneier og hjemmelshaver for denne parkeringsplassen.

Dette er også tilfelle for området på moloen under Måløybrua, mellom Barmen & Lund og klubbhuset til småbåtforeningen, der det også gjennom årene har vært plassert både bilvrak og utrangerte småbåter.

– Vi hadde en «razzia» under brua for noen år siden, men det ser ut til at noen bare tar seg friheter på annen manns eiendom, sier Odd Henning Svoren, som også peker på at det er en utfordring at Statens vegvesen har sentralisert eiendomsforvaltningen, som nå befinner seg langt unna vår region.

Også i nordenden av Gate 2 i Måløy finnes flere biler som ser ut til å være parkert på ubestemt tid, selv om de har registreringsskilt.

– Fra krysset ned til bedehuset i Gate 2 og sørover har vi skilting på at maksimal parkeringstid er 8 timer, men vi vurderer et skiltvedtak også for resten av Gate 2, sier Svoren.

Han oppfordrer publikum til å melde fra til kommunen om de mener kjøretøy eller annet blir parkert på kommunal eiendom over lengre tid.

Daglig leder John-Inge Henden i Vågsøy Parkering sier at parkeringsselskapet er ansvarlig for å håndheve skiltvedtakene for parkering i gamle Vågsøy kommune, og at det er en prosess i gang sammen med kommunen for å ta tak i disse problemene.

Politibetjent Jan Arild Nervik ved Måløy lensmannskontor forteller at politiet er veldig klar over problemet, men understreker at det er grunneierne som har et hovedansvar for å begjære ting fjernet fra sine eiendommer.

– Vi bistår gjerne med å finne ut hvem som eier parkerte biler uten skilt, sier Nervik.

Han oppfordrer grunneiere til å rydde opp på sine eiendommer, også fordi det potensielt kan oppstå forurensing fra biler og annet materiell som blir stående på denne måten over tid.