Nå kan bygda jobbe videre med å bosette enda flere familier

Bremanger kommune støtter Kolset Krins Utvikling med 100.000 kroner i forbindelse med gjennomføring av Prøvebu-prosjektet.

Så langt har Kolset Krins Utvikling hatt tre familier på visning i bygda og har rekruttert to familier med tilsammen fem barn til kommunen.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Målsettingen med prosjektet er å inngå prøvebo-kontrakter med inntil åtte familier på inntil fire år.