Vurderer nytt samarbeid

– Vi må løfte blikket og sjå korleis vi kan bli sterkast mogleg inn mot det nye fylket

Nordfjordrådet vil be om eit møte med Sunnfjord kommune for å sjå på mogleg samarbeid om regionråd.

– Vi har blitt eit nytt og større fylke og vi ser at vi må løfte blikket og sjå korleis vi kan stå sterkast mogleg inn mot det nye fylket, seier leiar Alfred Bjørlo i Nordfjordrådet.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Dette kom fram i Nordfjordrådet sitt møte denne veka. Det er Leidulf Gloppestad som har fått i oppdrag å ta kontakt med ordføraren i Sunnfjord.