Husker du dette sommerminnet?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy 

Nyheter

Mens vi ven­ter på vår og som­mer tar vi med et som­mer­bil­de fra Halsørsanden/Sætrasanden. Måløy-ung­dom­me­ne som spil­ler fot­ball på stranda er f.v. Jon Toll­aas, Jon Olav Hol­vik, Finn Sæt­ren, ukjent og Knut Hol­vik (med ryg­gen til). Nøy­ak­tig års­tall kjen­ner vi ikke, men bil­det kan vel være tatt rundt 1960, even­tu­elt tid­lig på 60-tal­let. Tips oss gjerne dersom du vet hvem den ukjente er!