Har fått tilskot på 1 million for å betre livet til utsette barn

Målet med tilskotet på 1 million kroner er å utvikle og implentere ein samhandlingsmodell for tverrfagleg samarbeid i kommunen, fortel rådmann i Kinn, Terje Heggheim.

Tilskot: Målet med tilskotet på 1 million kroner er å utvikle og implentere ein samhandlingsmodell for tverrfagleg samarbeid i kommunen, fortel rådmann i Kinn, Terje Heggheim.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Kinn kommune har søkt og fått tildelt 1 million kronar gjennom ei tilskotsordning frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tilskotet er tildelt til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn.