Her vil de bygge nytt fortau for å øke sikkerheten til besøkende

Parken Kulturhus på Raudeberg ønsker i samarbeid med Maritim Park å få bygget et fortau langs fylkesveg 617.

Partene håper på å få bygget et fortau med rekkverk langs fylkesveg 617, mot sjøsiden. 

Nyheter

Det er Verlo Eiendom som har sendt et brev til Kinn kommune med forslaget, der de skriver: