Lysreguleringa er tilbake

Stillasarbeidet på Måløybrua har i lengre tid vore sett på vent grunna dårleg vêr. Men no er vêret betre, og lysreguleringa tilbake.

No er lysreguleringa på Måløybrua tilbake.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Arbeidet med renovering av brua blir utført av selskapet Consolvo. Dei har i nokre veker måtte ta fri frå arbeidet i stillaset grunna dårleg vêr, sjølv om arbeidet inne i brua har gått etter skjema.