Krav om felles signalanlegg fordyrer Kulatoppen-utbygging

– På sikt vil det bli veldig dyrt å ikke ta dette valget nå

– De økonomiske konsekvensene vil være betydelige, hevder HS-Bygg AS om avbestilling av deler av arbeidene ved Kulatoppen omsorgssenter.

– INGEN DRAMATIKK: Rolf Bjarne Sund t.v. mener det ikke er noen dramatikk i at Kinn kommune velger å avbestille deler av anbudet fra HS-Bygg AS for å få innført et felles sykesignalsystem på alle omsorgsbyggene i kommunen. Rådmann Terje Heggheim står til høyre for Sund, og Jacob Nødseth (V) sitter ytterst til høyre.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund i Kinn kommune mener det på sikt vil bli enda dyrere å ikke ta dette valget nå.