Har sendt inn klage på skolevedtak

Kolset Montessoriskule SA har sendt en klage til Utdanningsdirektoratet på vedtaket om avslag på søknaden om etablering av friskole i Kolset krins.

Svein Leirgulen, til venstre, har sendt inn en klage til Utdanningsdirektoratet på vedtaket om avslag på etablering av Montesorriskole i Kolset krins. Styremedlem i Kolset Montesorriskule SA, Therese Kolset, står til høyre.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Fjordenes Tidende har fått tilgang til klagen som er sendt fra Kolset Montessoriskule SA (KM SA) til Utdanningsdirektoratet (Udir).