Kjenner du igjen disse byggene?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de er cir­ka 100 år gam­melt. T.v. det tid­li­ge­re kom­mu­ne­hu­set Heradsheim, bygd i 1914–1915. T.h. hu­set til elek­tri­si­tets­ver­ket, før bare kalt «Verket», nå kalt «Kraft­sta­sjo­nen».